Betonové bazény

Bazény betonové

Základem konstrukce bazénu je, jak už vyplývá z názvu, beton. Beton je jako u jiných konstrukcí  použit, jak na dno, tak i na stěny. Stěna je vytvořena vylitím betonu do bednění s ocelovou výztuhou. Zde může být použit vodostavební beton. Tepelná izolace a hydroizolace je součástí skladby konstrukce.

Popis provedení

1) Na určeném místě se provede výkop a odvoz zeminy dle zvolené velikosti bazénu.

2) Na dno výkopu se položí štěrkovým podsyp. 

3) Dále se způsob provedení liší dle zvolené hydroizolace, tepelné izolace velikosti atd. Například: železobetonová podkladní deska, ztracené bednění (zděné), hydroizolace ze svařených pásů a ochranná geotextílie, tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu, ocelové armování dna a stěn, betonování dna, bednění stěn, betonování stěn.

4) Do armování dna a do stěn dle velikosti bazénu se vkládá gule. Dále se přichytí  trysky nebo skimmer (hladinové sání) - nebo bez skimmeru při přepadovém bazénu -  a propojovací potrubí s izolací se přivedou se do místa filtrační jednotky. Dále dle výběru se osadí světla, protiproud aj.

5) Po zatvrdnutí betonu se konstrukce odbední, dno a stěny se začistí. Případná zbylá část výkopu se zasype a zhutní.

Dále se pokračuje dle výběru povrchu konstrukce (viz níže).

6) Plocha okolo bazénu se upraví a zpevní. Položí se dlažba nebo jiný typ povrchu dle výběru. Okraj se upraví dle typu bazénu. Skimmerový - obvodový lem dle výběru, silnější dlažba - kámen s mírným přesahem do bazénu - vlnolam. Přepadový - přelivná hrana, žlábek s mřížkou.

7) Bazén se napustí vodou a zprovozní se filtrační jednotka a případně další technologie dle výběru uvedené v sekci Technologie (viz. Zpět)

Tvary a velikosti betonových bazénů  

Základní tvary těchto bazénů jsou klasické obdélníkové. Mohou se však vyrobit jakékoliv složitější tvary. 

Velikost bazénů resp. šířka, délka a hloubka není nijak limitována. 

Betonové bazény mohou být vyrobené dvěma způsoby:

Skimmerové - umístěním hladinového sání vody ve stěně bazénu. Hloubka vody je cca o 10 cm nižší než výška celého bazénu. Hrana bazénu může být zároveň s terénem nebo se nechá vystoupit nad terén do posedové výšky.

Přepadové - okolo celého bazénu je vytvořen žlábek překrytý mřížkou. Tento způsob vyžaduje umístění vyrovnávací nádrže. Jde o dražší variantu, vhodnější pro interiérové umístění.

Schodiště

Do konstrukce bazénu je možné vložit schodiště. Schody jsou zhotoveny stejným způsobem z bednění vyplněné betonem a ocelovou výztuhou. Schodiště se vkládá jak do půdorysu bazénu - do rohu nebo v celé šířce, tak i mimo půdorys. 

Prostor pro technologii

Pokud není možné uložit filtrační jednotku např. do zahradního domku, garáže, sklepa atd. a nehrozí v místě vysoká spodní voda, může se z této konstrukce vytvořit i šachta pro filtraci připojená ke stěně bazénu. 

Povrch konstrukce

U betonového bazénu je možno použít mnoho typů povrchů:

Nátěr - nejjednodušší způsob ukončení betonové plochy za předpokladu, že celá betonová konstrukce je provedena vodotěsně. Nejprve se provede začištění a vyspravení betonové konstrukce do hladké plochy, dále penetrace betonu a min. 2x nátěr barvou na bazény. Nejčastěji se používá chlorkaučuková barva H 2203 TREXON BAZÉNY nebo IZOBAN. Nátěry se musí po čase obnovovat.

Fólie - ideální ukončení betonové konstrukce, která nemusí být vodotěsně provedena. Vyvložkováním bazénu fólií se provede jak hydroizolace, tak i povrchová barevná úprava najednou. Vyvložkování bazénu se provádí podkladovou geotextílií a speciální bazénovou fólii s antibakteriální povrchovou úpravou od německé firmy DLW Delifol. Síla této fólie je 1,5 mm a je vyztužená pevnou tkaninou.

Fólie se vyrábí v základních barvách NG: modrá, azurová, bílá, písková, caribic, šedá

V protiskluzových variantách NGP - na schodiště:

Celková síla fólie NGP je 1,9 mm

Povrh je tvořen pyramidálními výstupky.

Vyrábí se v barvách modrá, azurová, bílá, písková, caribic a šedá.

Na schodech může být protiskluzová fólie kombinována např. modrá s bílou hranou.

V dekorovém provedení NGD:

  modrá         caribic        bluestone    mozaika      mozaika      mozaika

  mramor      mramor                                               aqua            terra

Fólie se svařuje z jednotlivých pásů o šířce 1,65 nebo 2 m na podkladovou geotextílii a na hranu bazénu se přikotví pomocí poplastovaných lišt. Horní hrana se obloží obvodovým lemem.

Alternativou pro fóliové ukončení této čistě betonové konstrukce lité do bednění může být betonová konstrukce provedená použitím betonových tvárnic vyplněné betonem a ocelovou výztuhou. Tepelná izolace může být nalepena na stěnu a popř. i na dno před položením fólie. Odpadá tím složité a nákladné bednění. Tato alternativa je velmi podobná konstrukci BLOCK-KIT (viz. zpět), u které odpadá lepení tepelné izolace, jelikož tvárnice jsou z polystyrénu.

Obklad - nejpoužívanější způsob ukončení betonové konstrukce. Obložení vyžaduje po začištění konstrukce její penetraci a provedení hydroizolační stěrky např. MAPELASTIC. Poté se nanáší lepidlo dle zvoleného obkladu:

Keramický obklad - výběr z mnoha velikostí a tvarů od keramické mozaiky přes obdélníky až velké čtverce, různých barev a jejich odstínů, profilů na hrany schodů, koutů a přelivných hran. V provedení hladké a protiskluzové.

Skleněná mozaika - výběr z mnoha barevných provedení. jednobarevné až po kombinaci barev a jejich odstínů.  

Obklad se vyspáruje.

Cena bazénu

Rozpočet kvalitního betonového bazénu se provádí na základě vypracovaného projektu - technických a výkresových dokumentací daného bazénu. 

Kvalitně provedený betonový bazén s obkladem patří do nejvyšší cenové kategorie.

Swimming-pool-construction-1

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Kontakt:

E-mail:  ivan.komisar@epicentrumhome.cz


Tel.: 777 561 925


Zvětšit mapu